•     საქართველო, ქ. თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზირი #34
  •     info@prosperosbookshop.com
  •     9:30 - 21:00
  •     ვაჟა-ფშაველას გამზირი #1 (ეროვნული არქივის საგამოფენო სივრცეში)
  •     info@prosperosbookshop.com
  •     11:00- 18:00 (Day Off Monday)