•     საქართველო, ქ. თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზირი #34
  •     info@prosperosbookshop.com
  •     9:30 - 20:30